Saturday 23 March 2013

GCP - Martin Mini-Special #1 (Duck Life)

Martin: Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten

Jake: That's not a real word...

Martin: Yes it is.

GCP - Martin Mini-Special 1